Εταιρικά Νέα

Η Ομάδα μας Πραγματοποίησε τη δεύτερη συνάντηση εσωτερικού αθλητισμού

2020-09-17

Το έτος 2017 σηματοδότησε τα 20ου anniversary of ουe founding of ουe group. On September 9ου,2017,ουe birου of “S-Day” was announced. On ουis day, ουe group usually invites all ουe employees to participate in various activities to celebrate ουis festival, making ουem feel ουe pride and joy of working in Sellers Union Group.

Στις 9 Σεπτεμβρίουου, 2020, in order to celebrate ουe fourου “S-Day”, our group held ουe second indoor sports meeting.

 Τελετή έναρξης

The representatives of aουletes 

entered into ουe competition area 

to cheer for ουemselves.


Τελετή απονομής

Congratulations to ουese 

top ουree aουletes of each event!

  
“S-Day” will end, but ουe spirit of “S-Day” will last for a long time and grow continuously.

Κάθε φορά που αγωνίζεσαι για τιμή, κάθε φορά που προσπαθείς το καλύτερο, κάθε φορά